Om Oss

Styret pr 2022 består av:

Ingrid Skau (leder) mob nr 47288125
Roger Aronsen (kasserer)
Signe Ianke (sekretær og den man kan kontakte for leie av Hauge Bruk)
Kari Veel
Anne Marie Steffensen
Vidar Saxegård
Karin Moum
Inger Skjeldbostad

(Andre styremedlemmer i perioden  Andreas Edvartsen -fratrådte 2021,  og Arild Skau som døde i desember 2020)

-----------

Styret fram til høsten 2013
har bestått av
Ingrid Skau (leder), Vidar Saxegård (nestleder), Roger Aronsen ( kasserer), Signe Ianke (sekr), Gun Johansen, Anne-Marie Steffensen, Inger Skjelbostad, Heidi Stene Reime.

Tidligere styremedlemmer: Ålmyr og Ole Fjellheim

Nytt styre fra september 2013:
Etter mer enn 15 år som leder for prosjekt Hauge Bruk (HB) - seinere Foreningen for HB, overlater Ingrid Skau "klubba" til Hauge.
Det nye styret består nå av:

Kjell Hauge(leder), Ingrid Skau (nestleder), Vidar Saxegård, Roger Aronsen ( kasserer), Signe Ianke (sekr), Gun Johansen, Anne-Marie Steffensen, Inger Skjelbostad, Heidi Stene Reime,  Skau (vara), Raagaard (vara)
Tom Johansen og Jan Reime revisorer

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar